Cephagraine hỗ trợ điều trị chứng đau nửa đầu

Cephagraine điều trị Đau nửa đầu
  • Thúc đẩy sự thông mũi của niêm mạc mũi và do đó làm giảm tiết dịch mũi
  • Mang lại hiệu quả giảm nghẹt mũi và giúp thở dễ dàng
  • Cung cấp tác dụng giảm đau và chống viêm do đó làm giảm đau đầu và khó chịu liên quan

Giảm buồn nôn và giảm lo lắng liên quan đến chứng đau nửa đầu

  • Giảm tần suất, mức độ nghiêm trọng và thời gian của các cơn đau nửa đầu

Nước sản xuất: Ấn Độ

Nhà sản xuất: Charak Pharma

Giá 599.000 VND

Hộp: 40 viên

  • Liệu trình tối ưu: 5–7 hộp
  • Khuyến mãi bổ sung: Mua 2 tặng 1 & Mua 3 tặng 2 và Mua 4 tặng 3!!!
  • Địa chỉ: Số 5 — Ngõ 4 — Đặng Văn Ngữ — Đống Đa — Hà Nội.
  • Điện thoại: Ms Châm: 0975.96.1551 — Ms Vân: 0978.53.2112

--

--

Siêu thị hàng ngoại chính hãng. Cung cấp sản phẩm làm đẹp, mẹ và bé, hỗ trợ sức khỏe…Mua bán thuận tiện, an toàn. Đem lại sự tin yêu cho quý khách. Bietduoc.net

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
BIETDUOC

BIETDUOC

Siêu thị hàng ngoại chính hãng. Cung cấp sản phẩm làm đẹp, mẹ và bé, hỗ trợ sức khỏe…Mua bán thuận tiện, an toàn. Đem lại sự tin yêu cho quý khách. Bietduoc.net